Logo_Wave_Nett-removebg-preview

smart teknologi med uendelige muligheter

WaveNett tilgjengeliggjør digitale sensordata for ditt behov.

Internett of Things (IoT) er blitt viktigere i vår hverdag og vokser seg stadig større.

IoT er IKT systemer som sørger for at et stort antall fysiske enheter kommuniserer med hverandre og med internett uten menneskelig interaksjon.

WaveNett er særlig egnet for tingenes internett (IoT) og smarte byer/kommuner og benytter seg av flere kommunikasjonsbærere for overføring av signaler.

 

Oversikt IOT

Utfordringen

I et bygg, produksjonslokale eller utendørs er det mye informasjon som vil kunne gjøre driften av ditt anlegg mer effektivt.

Med mer informasjon vil man kunne ta raskere og bedre beslutninger, automatisere en rekke prosesser og redusere driftskostnadene.

 

 

Løsningen

Men med trådløse Wave Nett og moderne sensorteknologi er kostnadene nå lave og mulighetene uendelige.

WaveNett nyttegjør seg av ulike kommunikasjonsbærere, som LoRa WAN, LTE 4G /5G, Narrowband-IOT (NB-IOT), WiFi

Det gir oss mulighet til å utnytte den kommunikasjonsbæreren som gir det beste forholdet mellom pris og båndbredde basert på hvor sensoren er plassert, og hvor stor datakapasitet som kreves.

 

puzzle, part, 3d-1705364.jpg
businessman, tablet, steering-3210932.jpg

SENSORER

Sensorer er laget for enkel installasjon med svært god rekkevidde og gjennomtrengningsevne,

Sensorer leveres enten for tilkobling direkte til strøm eller batteridrift for bruk i områder uten infrastruktur.

Sensorene på batteridrift har lang batterilevetid (typisk 5-15 år).

Det finnes i dag en rekke ulike sensorer til ulike formål for plassering i bygg, og utendørs, og nye sensorer utvikles i raskt tempo.

SIKKERHET

Wave Nett gir sikker og robust overføring av data fra sensor til sluttbruker.

Det benyttes ende til ende kryptering både i applikasjonslaget og kommunikasjonslaget.

Data krypteres derfor fra sensor til grensesnitt sluttbruker.

Gjennom Id-nøkler har man i tillegg full kontroll på hvilke sensorer man kobler til nettverket.

For å ivareta sikkerheten rundt innsamlede data for offentlig virksomhet er det et krav at innsamlede data forblir i Norge.

Våre servere er plassert i Norge og ivaretar således disse kravene.

security, castle, secure-1202344.jpg

Teknologier

night, lights, city-7683839.jpg

LoRaWan

Visste du at det finnes teknologi i dag som kan sjekke om søppelkassa er full eller om vanntanken er tom?

LoRaWAN er en kostnadseffektiv teknologi som krever liten båndbredde, og er ideelt i områder med vanskelige dekningsforhold som kummer og kjellere.

LoRaWAN er et supplement til mobilnett-baserte løsninger, og bidrar til at du enklere kan samle inn data.

Enhetene i LoRaWAN-nettverket er forholdsvis enkel i sette i drift og er ikke avhengig av SIM-kort og abonnementer basert på datakvoter.

LoRaWAN gir en sikker overføring av data fra sensor til sluttbruker. Data krypteres fra sensor til basestasjon, fra basestasjon til våre servere og over til sluttbruker. Gjennom Id-nøkler har en i tillegg full kontroll på hvilke sensorer en kobler til nettverket.

WaveNett's infrastruktur for innhenting av sensor data via LoRaWan teknologien dekker i dag store deler av Rana og Hemnes kommune.

Ønsker du en uforpliktende samtale om IoT ?

Skroll til toppen