Logo_Wave_Nett-removebg-preview

Smart og enkel kommunikasjonsplattform for sensorer.

Wavenett

I et bygg, produksjonslokale eller utendørs er det mye informasjon som vil gjøre driften av ditt anlegg mer effektivt.

Denne informasjonen har så langt vært kostbart å innhente, men med trådløse Wave Nett og moderne sensorteknologi er kostnadene nå lave og mulighetene uendelige.

Med mer informasjon vil man kunne ta raskere og bedre beslutninger, automatisere en rekke prosesser og redusere driftskostnadene.

Wave Nett er et robust fullkryptert og kostnadseffektivt nettverk som blandt annet tilfredsstiller kravene til industri 4.0 og Smart City.

Sensorer er laget for enkel installasjon med svært god rekkevidde og gjennomtrengningsevne,

Sensorer leveres enten for tilkobling direkte til strøm eller batteridrift for bruk i områder uten infrastruktur. Sensorene har lang batterilevetid (5-10 år).

Det finnes i dag en rekke ulike sensorer til ulike formål for plassering i bygg, og utendørs, og nye sensorer utvikles i raskt tempo.

 • Alarmer
 • Vannmålere
 • Avfallssensorer
 • Parkeringssensorer
 • Nivåsensorer
 • Vibrasjonssensorer
 • Temperatursensorer
 • Fuktsensorer
 • Bevegelsessensorer
 • Luft- og vannkvalitetssensorer
 • Tracing GPS-sensorer

Vi kan tilby et stort antall løsninger, og vi vil gi råd på type sensor/bruksområder, hvor og hvordan sensorer best kan monteres og hvordan data best kan utnyttes.

Bilde1