Radioteknologi DMR

HVA ER DMR? 

 
Bilde1
Er alt DMR-utstyr kompatibelt?

Ja og nei

Grunnleggende funksjonalitet vil fungere mellom systemer (som taleoverføring) hvis den valgte produsenten har utført interoperabilitetstesting.

Hvis du bruker funksjoner utenfor de som er definert av DMR-standarden kan disse ikke støttes av alle fabrikater. Før du bestemmer deg for hvilket utstyr du skal kjøpe, bør du sjekke hvilke funksjoner du bruker for øyeblikket og finne ut om noen er unike for ditt nåværende utstyr.

mtp3550
Hvilken frekvens fungerer DMR-utstyr på?

DMR radioene er delt inn i 2 frekvensområder:

VHF 136 - 174 MHz og UHF 403 - 527 MHz delene av spekteret.

 

DM4Serie
Trenger jeg lisens for DMR-utstyr?

Det korte svaret er "JA".

Vi hjelper deg med søknader til NKOM.

Bilde7
Hvordan er DMR sammenlignet med TETRA?

DMR og TETRA er begge standarder laget av European Telecommunications Standards Institute (ETSI) og tilpasset ulike brukere.

 

DMR er rettet mot de kommersielle markedene mens TETRA er rettet mot offentlig sikkerhet. Dette demonstreres best av forskjellen i interoperabilitetstesting for de to systemene.

 

DMR-systemets interoperabilitet testes av produsenter som jobber sammen på en-til-en-basis.

Til sammenligning må TETRA-produkter testes av en uavhengig tredjepart med flere leverandører. DMR-tester inkluderer bare 6 obligatoriske interoperabilitetsfunksjoner, mens TETRA-testing krever at 49 obligatoriske funksjoner testes.

 

Det høyere antallet tester for TETRA-utstyr gjør at offentlige sikkerhetsinstanser som politi og brannvesen kan ta separate kjøpsbeslutninger uten å bekymre seg for kompatibilitet mellom systemene deres under en nødsituasjon.

 

Den strengere TETRA-standarden tillater imidlertid ikke produsenter å være fleksible i måten de implementerer nye og spennende funksjoner på på samme måte som DMR-standarden gjør.

 

Vi kan hjelpe deg med å velge riktig radioteknologi for dine behov. .

dmr-systems-preview-315x189
Tetra_Logo
Hva er rekkevidden til DMR?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av utstyret du bruker og infrastrukturen du har installert rundt det.

Som et eksempel, den internasjonale romstasjonen, som går i bane i en høyde av 408 km bruker DMR for å kommunisere med jorden, men det er svært få hindringer mellom stasjonen og antennene på bakken slik at signalet er lett å motta. T

 

il sammenligning kan en lisensfri radio som opererer inne i en bygning bare fungere i rundt 100 meter.

 

DMR-radiosystemer kan ha den rekkevidde du ønsker hvis riktig infrastruktur er installert;

 

DMR-repeatere kan utvide rekkevidden over et stort område, 

 

Hva er en DMR Repeater?

DMR-radioer er i stand til å kommunisere direkte med hverandre uten et sentralisert system, men dette er ikke alltid en ideell situasjon.

 

Signaler mellom radioer som kommuniserer  direkte til hverandre kan hemmes av hindringer i siktlinjen mellom dem, som trær, bygninger og åser.

 

En DMR-repeater lagt til systemet lar radioer sende sin kommunikasjon via et sentralt punkt som vidresender meldingen til resde andre radioene.

 

Ved å installere en repeater høyt oppe (ofte på toppen av en bygning / Fjell) blir anropene til repeateren mindre påvirket av hindringene.

Den lar også radioer plassert langt unna repeateren i motsatte retninger kommunisere med hverandre, noe som effektivt øker rekkevidden til systemet.

Repeaterstasjoner kan enkelt kobles opp til andre repeatere via IP for en større radiodekning.

direct-mode_radio_coverage_eng_150dpi_0919
with_repeater_radio_coverage_eng_150dpi_0919
EPXdEarWoAU7hG9
Skroll til toppen