MAN-IN-WATER-Sikringsradiosystemer

Systembeskrivelse

THE NEXT GENERATION


MAN-IN-WATER  Applikasjon

Ready Mode

Når sensoren er slått PÅ, går sensoren til Discovery State og prøver å pare med en radio via bluetooth.
Sammenkoblingen må bekreftes fra radioen Bluetooth/ Devices/ Finn Devices.

Alarm Mode

Når sensoren er i kontakt med vann, utløses en PRE alarm på radioen.
Fem sekunder senere eskalerer alarmen til nivået av en nødalarm og sendes til alle aktive radioer i samme anrops gruppe.

Distress Mode

Når en radiobruker utløser en alarm, vil alle radioer på samme radio nettverk motta alarmen.

Mottaker radioene vil da automatisk endre funksjon og gå inn i Search and Rescue (SAR)-modus, hvor de kan få en oversikt over hvor den nødstedte befinner seg.

Fem sekunder senere eskalerer alarmen til nivået av en nødalarm og sendes til alle aktive radioer i samme anrops gruppe.

Man-In-Water-radioen går automatisk inn i en PTT-tale syklus når den bytter til nød modus for å aktivere talekommunikasjon uten å måtte trykke på PTT-knappen.

BLUETOOTH MAN-IN-WATER DETECTOR

Funksjoner

Radio-sensor-tilkoblingen gjøres via Bluetooth og lar tilbehørs kontakten være tilgjengelig for annet utstyr.

Denne løsningen er verdsatt av operatører som nå er i stand til å kombinere sikkerhetskravet til en mann-vann-detektor med bruk av kablede tilbehør.

Bluetooth-sensoren er fullstendig vanntett. Den trådløse tilkoblingen er fri for alle korrupsjonsproblemer Begrensninger
Sensoren bruker et eget batteri som må lades. Sensorer bruker en induksjons lader for ladding
Forventet batterilevetid er 250 timer.

Tekniske spesifikasjoner Vannsensor

Bluetooth 3.0-grensesnitt med Motorola-radioer utstyrt med Bluetooth og en GOB (DP4601, DP3661) eller Android-baserte systemer (Evolve, ION).

Vanndetektor ved hjelp av elektroder

Batterikapasitet 2500 mAh, kan utvides til 3000 mAh

Induksjonslading ved 10 mAh

In-charge LED-indikator

Tilknyttes Mototrbo DMR og Wave radioterminaler

bekreftelse og prioritert melding over talepakker

Tilknyttes Mototrbo DMR og Wave radioterminaler

Pre-alarm mekanisme for å unngå kringkasting av falske alarmer

Ladding av sensoren


Bærevesken er tilpasset slik at en induksjonslader kan lade sensoren uten å måtte fjerne sensoren fra radiolommen.

Magnetisk bryter

Sensoren kan slås på /av ved hjelp av en magnet.
Magneten skal plasseres på den magnetiske logoen som er plassert rett ved siden av LED-en.