Digital Radio

DMR VS TETRA

Adresse

Det finnes i dag flere standarder innen digital kommunikasjon, De to ledende standarder innenfor digital radiokommunikasjon er TETRA og DMR.

 

HVA ER DMR?

DMR står for Digital Mobile Radio og er en internasjonal standard som er definert for toveis radioer. DMR -standarden lar utstyr utviklet av forskjellige produsenter operere sammen på samme nettverk for alle funksjonene som er definert i standarden.

Målet med DMR -standarden var å lage et digitalt radiosystem med lav kompleksitet og lave kostnader som fremdeles gjør det mulig for utstyr fra forskjellige produsenter å jobbe sammen, slik at brukerne kan shoppe i stedet for å bli låst inn i et proprietært system som ville være kostbart å bytte ut og vedlikeholde.

European Telecommunications Standards Institute (ETSI) er ansvarlig for opprettelse og vedlikehold av DMR -standarden. Standarden ble først ratifisert i 2005 og har senere blitt oppdatert og revidert flere ganger, sist i november 2018.

 

HVA ER TETRA?

TETRA, eller Terrestrial Trunked Radio er en global Land Mobile Radio (LMR) åpen standard for digital trunked radioteknologi.

Standarden ble utviklet for offentlig sikkerhet og toveis radioindustri sammen med European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

For oppdragskritisk kommunikasjon med behov for stor kapasitet og stor dekning benyttes oftest TETRA standarden, mens for mindre bedriftskritisk kommunikasjonsløsninger benytter oftest DMR.

Med et digitalt radiosystem har du mange fordeler fremfor et analogt system.

Den største fordelen med et digitalt system er at du har mulighet for overføring av data, tekst, telemetri og GPS i tillegg til tale.

Du oppnår også en mer effektiv utnyttelse av de tildelte frekvenser ved at man kan overføre flere data- og talestrømmer samtidig på et på en basestasjon.

Du kan også enkelt utvide dekningsområdet ved at baser kan kobles sammen i IP-nettverk.

 

Wave Telecom tilbyr både Motorola DMR og TETRA radiosystemer

EYD0PBLXYAAD-_9
Skroll til toppen