DIGITAL SIKRNGRADIO FOR HAVBRUKSNÆRINGEN

WAVE Telecom’s ansatte har lang erfaring med leveranser av Sikringsradiosystemer til havbruksnæringen.
 
Vi forstår hva som må til for at den daglige kommunikasjonen mellom de ansatte på lokaliteten og forsentralen/kontrollrom skal fungere.
 
Vi har løsninger både for landbaserte eller sjø anlegg.
 
Våre systemer inkluderer alarmering fra Vannsensor, Alarmknapp, ManDown og Lone Worker.
 
Alarmene overføres til kollegaer ute på lokasjonene, forsentral /kontrollrom og 24/7 alarmmottaket.

Kommunikasjonsradioer/ Vannsensor

Infrastruktur

Forsentraler/ Operasjonssentraler

Alarmmottak

B-Aquasafe

KABLET VANNSENSOR

Vannsensoren ivaretar sikkerheten for personell ved fall i vann.
Tilpaset for bruk med Motorola DMR DP4serie terminaler.

Egnet for fiskeoppdrett, offshore vindmøllepark, havner, skipsfart mv.

Selvkalibrerende sensor som kan benyttes i både salt og ferskvann uten behov for egen kalibrering.

Innebygget selvtest.

Vannsensor kobles til en Motorola DP4serie radio, som festes på brystet til en redningsvest.

B-Aquasafe

TRÅDLØS VANNSENSOR

B-Aquasafe-er spesielt utviklet for havbruksnæringen, og en viktig del av et sikringsradiosystem.

Vannsensoren festes på redningsvesten sammen med kommunikasjonsradioen.
Hvis sensoren senkes i vann, vil den trigge et forvarsel i radioen.

Blir ikke forvarslet kvittert ut av radiobrukeren vil radioen aktivere en full alarm som kringkastes til kollegaer, forsentralen og 24/7 alarmmottaket.
Radio-sensor-tilkoblingen gjøres via Bluetooth og lar tilbehørs kontakten til radioen være ledig og tilgjengelig for annet tilbehør.

Tekniske spesifikasjoner
Vanndetektor ved bruk av sensorpinner.
Bluetooth 3.0 -grensesnitt med Motorola MOTOTRBO radioer utstyrt med Bluetooth og en GOB (DP4801e, DP4601e og DP3661e)
Batterikapasitet 2500 mAh, kan ved bestilling økes til 3000 mAh
Induksjonslading
LED-indikator for ladning
Batterilevetid 2500 mAh  250 timer.
Avstand mellom sensor og vannsensor 15 cm