DIGITALSIKRNGRADIO FOR HAVBRUKSNÆRINGEN

Sikringsradio til Havbruksnæringen

 
WAVE Telecom’s ansatte har lang erfaring med leveranser av sikringsradiosystemer til havbruksnæringen.

 

Vi forstår hva som må til for at den daglige kommunikasjonen mellom de ansatte på lokaliteten og forsentralsen/kontrollrom skal fungere.

 

Vi har løsninger både for landbaserte eller sjø anlegg.

 

Våre systemer inkluderer alarmering fra Vannsensor, Alarmknapp, ManDown og Lone Worker.

 

Alarmene overføres til kollegaer ute på lokasjonene, forsentral /kontrollrom og 24/7 alarmmottak.

20201112_092048

Det Komplette sikringsradiosystem

Infrastruktur.
 • Basestasjoner
 • Forsentraler
 • Posisonering
 • Alarmering
 • 24/7 Alarmmottak
bakgrunn 1 Kontrollrom / Forsentral trbonet
Alarmering
 • Trådløs vannsensor
 • Kablet vannsensor
 • ManDown
 • Lone Worker
 • Alarmknapp
Trådløs Vannsensor image-asset (1)
Skringsradioer
 • Motorola DP 3661e
 • Motorola DP 4801e
Datablad DP4801e Datablad DP3661e DP3661e
Forsentral

Kontrollromsløsninger for forsentraler

 • Tale
 • Alarmering
 • Posisjonering
 • Logg

 

Link Kontrollrom 131370473_1040556939681742_6486732917269001905_n
Eksternt Alarmmottak

Med våre systemer velger du selv hvilket 24/7 alarmmotak du ønsker tilkobling til.

Link Kontrollrom Alarmmottak Life Jacket image-asset (1) ManInWater

NYHET !

TRÅDLØS VANNSENSOR

B-Aquasafe-er spesielt utviklet for havbruksnæringen, og en viktig del av et sikringsradiosystem.

Vannsensoren festes på redningsvesten sammen med kommunikasjonsradioen. Hvis sensoren senkes i vann, vil den trigge et forvarsel i radioen.

Blir ikke forvarslet kvittert ut av radiobrukeren vil radioen aktivere en full alarm som kringkastes til kollegaer, forsentralen og 24/7 alarmmottaket.

Radio-sensor-tilkoblingen gjøres via Bluetooth og lar tilbehørs kontakten til radioen være ledig og tilgjengelig for annet tilbehør.

Tekniske spesifikasjoner

Vanndetektor ved bruk av sensorpinner.

Bluetooth 3.0 -grensesnitt med Motorola MOTOTRBO radioer utstyrt med Bluetooth og en GOB (DP4801e, DP4601e og DP3661e)

Batterikapasitet 2500 mAh, kan ved bestilling økes til 3000 mAh

Induksjonslading

LED-indikator for ladning

Batterilevetid 2500 mAh  250 timer.

Avstand mellom sensor og vannsensor 15 cm

Brosjyre Trådløs Vannsensor BAquasafe_Customer_Presentation vannsensor

KABLET VANNSENSOR

 • Alarmsensor og varslingssystem for personell i nærhet til vann.
 • Vannsensoren vil ivareta sikkerheten for personell ved fall i vann.
 • Tilpaset for bruk med Motorola DMR DP4serie terminaler.
 • Egnet for fiskeoppdrett, offshore vindmøllepark, havner, skipsfart mv.
 • Selvkalibrerende sensor som kan benyttes i både salt og ferskvann uten behov for kalibrering.
 • Alarm vannsensor krever ikke strøm
 • Innebygget selvtest

Vannsensor kobles til en Motorola DP4serie radio, som festes på brystet til en redningsvest.

Vannsensoren melder til radioterminalen som sender ut nødanrop i henhold til oppsettet i radioen. Alarmen kan overføres til kollegaer med radio på anlegget, forsentral eller 24/7 alarmmottak.

Meldingen fra radiosystemet inneholder avsender ID og GPS posisjon og kan vises på digitalt kart.

EPXdEarWoAU7hG9