ENHANCE SAFETY AND IMPROVE EFFICIENCY

Neste generasjons Sikringsradiosystem

Kommunikasjons- og MAN-IN-WATER-ALARM-deteksjons system

Unleash the Power

MAN IN WATER ALARM-systemet

er utviklet for enkel bruk, med tydelig lyd og for rask deteksjon om en person faller i vannet.
Systemet er bygget rundt Motorola’s Evolve radioterminal og er utstyrt med en Bluetooth vannsensor.

Evolve håndholdte LTE-enhet kombinerer intuitiv brukeropplevelse og åpen plattformarkitektur med robustheten og påliteligheten som forventes av en kritisk kommunikasjonsenhet.

Evolve muliggjør sømløs kommunikasjon på tvers av forskjellige steder og nettverk, og er ikke avhengig av at du bygger ut en egen radionettverks infrastruktur.

For de som trenger en oppdrags- og effektiv stemme-, nød- og dataenhet som virkelig kan tilpasses dine behov i dag og i morgen.

Systemet gir deg mulighetene til en Android-enhet med den robustheten og påliteligheten du trenger på tvers av 3G, 4G og Wi-Fi med dobbel SIM-kapasitet.

Ingen egen infrastruktur
Vannsensor
Robust
Krystallklar lyd

The Next Generation Communications and MAN-IN-WATER-ALARM detection system

The MAN IN WATER ALARM system is developed for easy to use, with clear audio radiocommunication and for quick detection if a person falls into the water.

The system is built around Motorola Evolve radio terminal equipped with a Bluetooth water sensor.

The Evolve handheld LTE device combines intuitive user experience and open platform architecture with the ruggedness and reliability expected of a critical communications device.

Evolve enables seamless communications across different locations and networks, and does not depend on you building out a separate radio network infrastructure.

For those needing a mission and business critical voice, distress and data device that is truly adaptable for your needs today and tomorrow, the system give you  the capabilities of an Android device with the ruggedness and reliability you need across 3G, 4G and Wi-Fi with dual SIM capacity.

SEAMLESS CONNECTIVITY

The Man In Water Alarm system combined with WAVE PTX does not need its own infrastructure and connects your team across different devices, networks, and locations.

  • Instant Communication

Get the speed and simplicity of professional radio PTT communication with the ability to share details via text, photo, video or file attachment.

  • Nationwide Service

Connect your professional radio system to WAVE PTX and reach more team members over a wider service area.

• 3G, 4G, Dual band Wi-Fi
• Dual SIM capability
• Ideal companion for WAVE PTX™

  • Built For The Job

Get the job done with a rugged two-way radio that is built for business with location tracking and Wi-Fi calling.

• Dustproof and submersible IP68 (2m, 2h)
• Liquid resistant glove operable touch screen
• Long life and easily replaceable battery
• Secure battery attachment

  • Mission-Critical

Wherever the mission takes you or whatever working conditions you face, you need a device that’s as tough and durable as they come.

• Dedicated MC controls (PTT, emergency, channel)
• Loud, clear audio
• Superior background noise cancellation
• MIL-STD-810 (11 categories exceeded)

  • Superior Audio Quality

A truly business and mission-critical device, Evolve allows your team to hear and be heard in any environment you do business. The unmatched audio quality including three microphones for superior noise suppression and echo cancellation, carries through to a range of accessories, such as wireless full duplex remote speaker microphones that provide even quicker access to push-to-talk.